ateliér kreativní a trikové fotografie čížkovice


srdíčko pro Miladku

:::   o projektu   :::

 

     "Člověče, přičiň se a Pan Bůh ti pomůže." Oblíbené moudro našich předků a světe div se, ono platí :-) A tak se v duchu moudrých předků snažíme nebýt zátěží sociálního systému a současně si tím zachovat potřebnou míru sebeúcty a nezávislost.

 

     Na druhou stranu bez podpory mnohých by takový výsledek nebyl možný a proto i každá pomoc v podobě využití služeb tohoto projektu je pro budoucnost Miladky i celé pečující rodiny velmi důležitá.

 

     Cílem projektu "Foto pro Miladku" je udržet vysoce funkční standard domácí ošetřovatelské péče o Miladku z vlastních zdrojů rodiny, protože si uvědomujeme velký dar, kterým disponujeme v podobě zdraví, šikovných rukou, kvalitní rodiny a životního optimismu. Ne každý má takové štěstí v neštěstí a pro takové je třeba šetřit omezené zdroje v sociálním systému státu stejně, jako zdroje nadací či dalších neziskových organizací pomáhajících lidem řešit obtížné životní situace. Je jenom na nás, každém jednotlivci, jestli se evolucí z Homo Sapiens Sapiens staneme typem Homo Sine Corde nebo typem Homo Humanus.

 

     Je na každém z nás, jakou cestou se vydáme a jelikož považujeme symboliku i moudra předků za velké dědictví, stojíc na rozcestí volby vydlážděné cesty ústavní péče a všelijakými dávkami, nebo prověřit svojí víru v sebe sama, pak raději volíme prověrku své víry v sebe sama a vlastních schopností.

 

     Náš projekt je ojedinělým svého druhu a tak správnou cestu k jeho efektivitě a globálnosti stále hledáme. V posledních pár letech se však začíná ukazovat křehkost doposud funkčního projektu, která je přímo úměrná křehkosti zdraví zapojeného jediného fotografa. A proto začínáme usilovat o vytvoření komunity profesionálních srdíčkových fotografů, kteří by nám tuto křehkost pomohli navrátit do podoby pevného a neotřesitelného základu, který by zajistitl pokrýt Miladčiné potřeby i v případě, že by se mi něco stalo natolik závažného, by mi to znemožnilo být tak produktivní, jako doposud. Jednoduše řečeno, pod celou tou tíhou se mi tělo ošoupává rychleji, než sám stíhám věkem i mentálně stárnout.

 

     Budete-li mít pocit, že v rámci projektu "Foto pro Miladku" bychom pro Vás mohli poskytnout odborné fotografické služby i v jiném fotografickém směru, ve kterém byste potřebovali více než běžně dostupnou překotnou produkci, rozhodně budeme za Miladku rádi. A samozřejmě každého srdíčkového kolegu rádi přivítáme do rodiny.

 

S upřímným srdcem všem děkujeme za podporu při péči o Miladku.

 

Lubomír

 

::: partneři sociálního projektu :::


Foto pro Miladku na Facebooku

 

Core Design Studio